E+ Team

Khối Kinh doanh – Sale

Có thể nói Bộ phận Kinh doanh giống như một người trợ lý đắc lực của Ban giám đốc, “nhà ngoại giao” của Công ty, trên có lãnh đạo, bên cạnh có mối quan hệ thân thiết với tất cả các phòng ban trong công ty và giao lưu kết nối với đối tác, khách hàng. Không đơn giản chỉ là “bán hàng”, các sản phẩm dịch vụ của công ty như nhiều người nghĩ, Bộ phận Kinh doanh của Eye Plus Media tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc về công tác đưa ra các sản phẩm & dịch vụ của Công ty, công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, công tác xây dựng & phát triển mối quan hệ khách hàng.

Chức năng – nhiệm vụ
Nhiệm vụ chung:
• Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch công việc của Phòng từng tháng để trình Tổng giám đốc phê duyệt.
• Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành ngân sách năm, kế hoach công việc của phòng/ban đã được phê duyệt từng thời kỳ.
• Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban điều hành.
• Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của Công ty.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành phân công.
Về quan hệ khách hàng:
• Tham mưu xây dựng chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu & các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng để trình Tổng giám đốc phê duyệt.
• Đề xuất chính sách cho khách hàng, nhóm khách hàng, trình Tổng giám đốc và thực hiện theo chính sách được phê duyệt.
• Lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng trình Tổng giám đốc phê duyệt định kỳ và thực hiện tổ chức triển khai bán các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhằm đạt mục tiêu đã được phê duyệt. Tuân thủ các quy định của Công ty trong công tác đề xuất các chính sách cho khác hàng khi cung cấp các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ.
• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty.
• Tìm kiếm khách hàng thực hiện đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết theo kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.
• Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty.
• Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng theo quy định. Đầu mối về việc thu nhập, quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng khách hàng, thẩm định và tái thẩm định các hồ sơ khách hàng.
Về phát triển thị trường – sản phẩm:
• Định kỳ thu thập và phân tích thông tin ngành, nhu cầu của thị trường nhằm tham mưu cho Ban điều hành định hướng, định vị thị trường, định vị sản phẩm thỏa mãn nhu cầu thị trường.
• Định kỳ, đầu mối trong việc đánh giá hiệu quả của các sản phẩm & dịch vụ hiện tại, từ đó phân tích, nghiên cứu để thực hiện việc cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Công ty.
• Thực hiện việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới.
• Đầu mối xây dựng các quy trình, quy chế liên quan đến sản phẩm và bán sản phẩm & dịch vụ của Công ty.
• Tham gia là thành viên thường trực của Ban Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm của Công ty. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả Ban đạt được mục tiêu đã được Tổng giám đốc phê duyệt.

Sơ đồ tổ chức
Để thực hiện được một loạt nhiệm vụ phức tạp kể trên, Bộ phận Kinh doanh của EyePlus có bộ máy tương đối đồ sộ, bao gồm những nhân sự cốt lõi và đội ngũ nhân viên cơ động. Bộ phận kinh doanh đứng đầu là Giám đốc Kinh doanh Lại Văn Thư, chia làm 4 team, bao gồm: 3 team sale và 1 team media.

Team Sale
Team Sale chia làm 3 team nhỏ với sự chỉ đạo của 3 manager kì cựu, đồng hành cùng với EyePlus ngay từ những năm đầu thành lập: Hà Huy Hưởng, Nguyễn Quỳnh Anh, Thân Việt Tuấn. Bên dưới là đội ngũ nhân viên trẻ và tài năng.

Team Media
Team Media chỉ mới thành lập từ cuối năm 2019 dưới sự dẫn dắt của leader Nguyễn Thị Ly Ly. Ngoài việc cùng với Team Sale thực hiện các nhiệm vụ chung của Bộ phận kinh doanh, Team Media còn chịu trách nhiệm phát triển thêm sản phẩm, dịch vụ mới cho Công ty. Team Media được tổ chức giống như một agency về truyền thông – marketing thu nhỏ. Về phía nội bộ, Team Media xây dựng các format chương trình mới, đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Song song với đó, Team Media phát triển dịch vụ chuyên biệt bao gồm: xây dựng kế hoạch truyền thông – marketing chiến lược, kế hoạch triển khai và triển khai. Trong tương lai, Team Media được định hướng phát triển mở rộng thành một đơn vị riêng, trực thuộc sự quản lý của EyePlus.

Đặc điểm của Bộ phận kinh doanh EyePlus
Gánh trên vai trách nhiệm lớn, Bộ phận Kinh doanh được biết đến với những phẩm chất đặc biệt:
• Nhạy bén
• Tư duy chiến lược
• Tốc độ “thay máu” cực nhanh
• Không ngán deadline
• “Hoa hậu thân thiện”