E+ Team

Khối Kỹ thuật

Khối Kỹ thuật được thành lập và đồng hành trong những chặng đường đầu tiên của công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng. Đến nay với đội ngũ hơn 35 nhân viên, Khối Kỹ thuật tách thành EyePlus Online. E+ Online gồm các ban Developer, Design , QA & Tester, System: giữ vai trò phát triển ứng dụng công nghệ, các sản phẩm đến người dùng; các ứng dụng web, kết hợp các nền tảng web, mobile, app; phát triển duy trì hệ thống cho báo với lượng chịu tải lớn…

Đội ngũ nhân lực có trình độ cộng với sự tràn đầy nhiệt huyết đã mang lại nhiều thành công. Các trang tin tức phủ sóng đến hàng triệu người dùng và có phản hồi rất tích cực về chất lượng sản phẩm. Để vượt qua các khó khăn và hướng tới sự phát triển đỉnh cao về mặt công nghệ E+ Online luôn hướng theo chân lý “Đoàn kết là sức mạnh. Khi có tinh thần đồng đội, sự hợp tác thì có thể đạt được những điều tuyệt vời”.