Tin tức

Lịch sử phát triển 2018

admin| 27-03-2020

Khối Kế toán – Hành chính nhân sự là một trong những phòng ban cơ bản, nền tảng cho sự hoạt động của công ty Eyeplus Media: Giữ vai trò quản lý toàn bộ hoạt động tài chính kế toán; quản lý vốn, tài sản, doanh thu – chi phí; thực hiện các công việc về lương thưởng, BHXH; quản lý nhân sự, xây dựng các chế độ và chăm lo cho đời sống của cán bộ nhân viên trong công ty.

Khối Kế toán – Hành chính nhân sự có mối quan hệ mật thiết với tất cả các phòng ban và là chiếc cầu nối hữu hiệu giữa Ban Giám đốc với các phòng ban, với nhân viên trong công ty. Nhờ đó có thể tham mưu kịp thời cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, động viên người lao động và thúc đẩy hiệu quả làm việc chung.

Với đội ngũ nhân viên trẻ đầy trách nhiệm và nhiệt huyết, Bộ phận Kế toán – Hành chính nhân sự đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công ty giao phó, góp phần trên con đường phát triển không ngừng của Eyeplus Media.

Tin tức khác