Album Ảnh

[Yêu những điều nhỏ nhất] Team Kế toán – Hành chính Nhân sự

admin| 16-03-2020

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Khi chúng tôi nói chúng tôi là Kế toán - Hành chính nhân sự Tinh thần đoàn kết của team KT-HCNS Ngoài công việc, chúng tôi được gắn kết với nhau bằng "Tinh thần ăn uống bất diệt" và việc dùng "đồng phục team" ^^ Bữa trưa vội cùng nhau của những con người bận rộn Những cô gái xinh đẹp và luôn tràn đầy TỰ TIN của team KT-HCNS Để có được bức ảnh so deep KT-HCNS - chúng tôi luôn cẩn thận và tận tâm với mọi điều dù là rất nhỏ...